Registreren.

Maak een account aan voor Mijn Beter in het Groen.


Ik ben akkoord dat gegevens die ik aanlever in Mijn Beter in het Groen door verschillende websites (zullen) worden getoond met als doel burgers, patiënten en verwijzers beter te informeren over relevant aanbod bij hen in de buurt. Ik ben zelf verantwoordelijk voor het actualiseren van mijn aanbod (minimaal 1 keer per jaar en tussentijds indien nodig).