Welkom op Mijn Beter in het Groen

Mijn Beter in het Groen is bedoeld om informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving te verzamelen. Deze informatie is vindbaar via websites die de Beter in het Groen-zoeker tonen (zie www.beterinhetgroen.nl). De informatie is vooral bedoeld voor burgers en patiënten, maar ook voor mantelzorgers, verwijzers en bijvoorbeeld scholen die een belangrijke rol spelen in het stimuleren van kinderen en volwassenen tot gezond gedrag.
In het document FAQ vindt u antwoord op veel gestelde vragen.
Na registratie kunt u inloggen en via Mijn Beter in het Groen de informatie over uw aanbod invoeren en actueel houden. Lees eerst de criteria om te weten of aanmelding van uw aanbod zinvol is.

 1. Het aanbod vermeld in Beter in het Groen verbindt natuur en gezondheid.
 2. Het aanbod is buiten in een natuurlijke omgeving. Met een natuurlijke leefomgeving wordt bedoeld: groen in steden / dorpen (zoals stadsparken en zorgtuinen), agrarisch gebied en natuur- / recreatiegebieden inclusief stranden, zeeën en meren.
 3. Het aanbod vermeld in Beter in het Groen is vooral gericht op mensen met één of meer van de volgende behoeften:
  1. meer willen bewegen en zoeken naar aanbod met een laag instapniveau
  2. gecoacht of begeleid willen worden in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een gezonde leefstijl, het ontdekken van hun talenten, het hervinden van balans in hun leven.
  3. andere mensen willen ontmoeten
  4. de natuur willen beleven ondanks bepaalde beperkingen op fysiek vlak.
  Beter in het Groen is ook bedoeld voor mantelzorgers, scholen en verwijzers die voor kinderen of volwassenen passend aanbod zoeken dat bijdraagt aan de gezondheid (zie 4).
 4. Het aanbod draagt bij aan de fysieke, mentale en/of sociale gezondheid van mensen. Het aanbod richt zich op gezond blijven (preventief), beter worden (curatief) en/ of het verhogen van de kwaliteit van leven voor mensen met een ziekte of handicap (care).
 5. Het betreft aanbod voor burgers, werknemers, patiënten en/of cliënten om individueel of als groep aan deel te nemen / te gebruiken (dus geen business to business aanbod).
 6. Het gaat om structureel aanbod. Hiermee wordt bedoeld: een continue of terugkerende activiteit of programma-aanbod. Of het gaat om een bijzondere voorziening die aansluit bij de behoefte vermeld onder 3d . Het gaat niet om evenementen, tenzij het een voor de doelgroep (zie 3) relevant terugkerend evenement is met daaraan gekoppeld een voorbereidings- en/of vervolgprogramma.
 7. De locatie(s) waar het aanbod (voornamelijk) wordt aangeboden is / zijn op kaart aan te geven. Dit kan ook gaan om een vertrekpunt, waarvandaan bijvoorbeeld een wandelgroep, wandelcoach of runningtherapeut start.
 8. Het kan gaan om aanbod van professionals en/of van vrijwilligers.
 9. Het kan gaan om zowel gratis als betaald aanbod.
 10. Het aanbod is voor iedereen rechtstreeks en/of via een verwijzing door een professional toegankelijk of (alleen) toegankelijk voor cliënten en/of toegankelijk voor groepen kinderen van scholen / bso’s.
 11. Voor vermelding in Beter in het Groen zijn contactgegevens voor nadere informatie noodzakelijk. In ieder geval een emailadres, bij voorkeur ook een telefoonnummer en een website.
 12. Van degene die één of meerdere initiatieven aanmeldt in Mijn Beter in het Groen en gegevens hiervoor aanlevert (beheerder), wordt verwacht dat hij / zij ook de verantwoordelijkheid neemt om de gegevens actueel te houden. Met enige regelmaat (2x per jaar) wordt gevraagd de gegevens te controleren en zo nodig te actualiseren / aanvullen.
NB: Met het oog op het onderhoud van de database en beschikbare ruimte in de Beter in het Groen – zoeker (widget) zal beperkte informatie worden uitgevraagd en getoond. Voor nadere details wordt verwezen naar de website van het betreffende initiatief (indien beschikbaar). De moderators van Beter in het Groen behouden zich het recht voor om aanbod dat niet past binnen de randvoorwaarden, met terugkoppeling van de reden, niet op te nemen.

InloggenDisclaimer

Mijn Beter in het Groen is met uiterste zorg gemaakt door MediQuest om aanbieders de informatie over hun aanbod (dat voldoet aan de criteria) up-to-date te kunnen laten houden. Met behulp van uw persoonlijke login-naam en wachtwoord kunt u ten alle tijden uw gegevens wijzigen.
MediQuest streeft ernaar dat steeds betere informatie over gezond aanbod in de groene leefomgeving beschikbaar komt en zal hiervoor wijzigingen op de informatie zo snel mogelijk verwerken. In sommige gevallen zullen we contact opnemen met u om beter begrip te krijgen van de doorgevoerde verandering. MediQuest behoudt zich het recht voor om aanbod dat niet past binnen de randvoorwaarden, met terugkoppeling van de reden, niet op te nemen. De gegevens die in de Database van Beter in het Groen worden vastgelegd, worden door MediQuest aan relevante derden beschikbaar gesteld met als doel burgers, patiënten, maar bijvoorbeeld ook verwijzers beter te informeren over het aanbod bij hen in de buurt. Opname van uw gegevens in Mijn Beter in het Groen is geheel kosteloos. U kunt te allen tijde zelf uw aanbod wijzigen of verwijderen.
MediQuest aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de gegevens die door de aanbieders worden bijgehouden en hoe ze door derden worden gebruikt.


Copyright

De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en mag niet elektronisch of anderszins worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van MediQuest behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.


Privacy statement

Klik hier voor het privacy statement van Mediquest.